MESTRES DA LINHAGEM SENBUKAI

MESTRES DA LINHAGEM SENBUKAI                                                                       泉武会剛柔流の流れ

Bubishi da Goju Ryu Senbukai, manuscrito por Kanki  Izumikawa          剛柔流泉武会総本部に伝わる武備誌